Matbu Evraklar

Resmi Evrak Basımında İstenilen Evraklar;
1- Vergi Levhası
2- İmza Sirküleri (Şirketlerde)
3- İmza Yetkisi Olan Şahsın Kimlik Fotokopisi
4- En Son Aya Ait KDV Tahakkuku

Matbu Evrak çeşitleri;

Fatura
Sevk İrsaliyesi
İrsaliyeli Fatura
Serbest Meslek Makbuzu
Gider Pusulası
Özel Faturalar
Perakende Satış Fişi
Adisyon
Yolcu Taşıma Bileti
Taşıma İrsaliyesi
Günlük Müşteri Listesi (Oteller için)
Reçete
Tahsilat Makbuzu
Tediye Makbuzu
Avans Makbuzu